Kranen van je boot: wat moet je weten

29 november 2018

Zeker door de lucht

Aan het begin en einde van het watersportseizoen komt elke keer hetzelfde angstige moment: Het schip hangt onder de kraan, alleen vastgehouden door riemen of een strop. Kranen heeft een zeker risicopotentieel en het aansprakelijkheidsrisico is soms gecompliceerd. Een goede bescherming van de eigenaars is in dit verband van bijzonder belang.

Iedereen kent de gruwelijke beelden van gekantelde mobiele kranen, uit de riemen glippende jachten of samengeperste rompen. Gelukkig is het liften van zeiljachten in het water meestal eenvoudig. Maar wanneer zich een incident voordoet als gevolg van materiaal- of bedieningsfouten, is de schade vaak enorm.

“Als bijvoorbeeld een riem onder de saildrive doorschuift, kan het herstel van de schade snel oplopen tot 10.000 euro”, zegt Michael de Boer van jachtverzekeringsspecialist Pantaenius. Daarom worden in commercieel beheerde winterstallingen de kraanwerkzaamheden meestal door eigen personeel of door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. De kraanmachinist is er verantwoordelijk voor dat de installatie in goede staat is en dat het juiste kraanmateriaal wordt gebruikt. Als eigenaar informeert u de voorman van de kraan alleen over het gewicht van uw jacht en de positie van de draagriemen.

Belangrijk: Wat biedt de eigen cascoverzekering

“Bij schade tijdens het gebruik van de kraan is de kraanmachinist aansprakelijk op grond van de zogenaamde haakbelastingverzekering, die deel uitmaakt van de transportverzekering. Alles is dus goed verzekerd? Helaas niet! Volgens het internationaal recht bedraagt de maximale aansprakelijkheid voor transportschade 9 euro per kilogram. Michael de Boer legt uit waarom dit vaak niet genoeg is voor jachten met een voorbeeld uit de praktijk: “”Onlangs was er een geval waarbij een carbon mast beschadigd was. De schade bedroeg ruim 20.000 euro. Echter, slechts 1.900 euro werden gedekt door de transportverzekering.”

Een goede cascoverzekering voor jachten vult het dekkingsgat aan en beschermt u tegen financiële verliezen. Dit is vooral belangrijk wanneer u zelf de kraan bedient, zoals in sommige jachthavens gebruikelijk is. Dan neemt namelijk de eigenaar de verantwoordelijkheid over voor het gebruik van de kraan.”

Grijs gebied: Kranen bij een vereniging

De beste verzekering heeft echter geen zin als de voorschriften niet worden nageleefd tijdens het vervoer ter plaatse of bij het kranen. Aangezien vooral vrijwilligers van de vereniging de organisatie in hun eigen jachthaven overnemen, ontbreekt het soms aan de benodigde gedetailleerde kennis: Wist u bijvoorbeeld dat, op het clubterrein gebruikte sleepvoertuigen voor het vervoer van schepen op haventrailers niet sneller dan 6 km/u mogen rijden? Als het voertuig sneller rijdt en er vindt dan een ongeval plaats, wijzen de verzekeraars de aansprakelijkheid af. ”

Wat veel clubvoorzitters en bestuursleden niet weten: Zij zijn dan privaatrechtelijk verantwoordelijk en kunnen in het ergste geval worden aangesproken voor hun eigen vermogen. Daarbij zijn er, in tegenstelling tot een commerciële onderneming, bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, geen aansprakelijkheidslimieten.

Transportschade versus Cascoschade

“De vraag blijft: wanneer is er sprake van transportschade en wanneer van cascoschade? Begint het transport op de weg van de ligplaats naar de kraan, als het schip aan de kraan is bevestigd of pas als het in de lucht hangt? Het antwoord is niet erg bevredigend: Er is geen eenheid, dit wordt bij elke verzekering anders geïnterpreteerd.

“Aansprakelijkheid voor kraanschade is eigenlijk één juridisch grijs gebied”, vat Michael de Boer de ontnuchterende status quo samen; “Er zijn boekenplanken vol met rechterlijke uitspraken over dit onderwerp.

Daarom is het bijzonder belangrijk om voorzichtig en attent te zijn bij het kranen: Het kraanmaterieel moet in goede staat zijn en het gewicht van de boot kunnen dragen. In geval van twijfel, vraag het liever nog een keer na voor de zekerheid en vraag eventueel naar het kraancertificaat! Vertrouw uw boot alleen toe aan iemand die ervaren is met de betreffende kraan. Laat je niet van je stuk brengen door mensen na je die zeggen haast te hebben. En – heel belangrijk – zorg ervoor dat er zich geen andere personen in het kraanbereik bevinden. Op deze manier maak je dit zenuwslopende onderwerp kranen een stuk veiliger”.

Meer infomatie vind je op Pantaenius.nl